การเคลม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

3 ขั้นตอนการเคลม

1. โทร

โทร.แจ้งบริษัทที่รับเคลมประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้ หรือ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

2. ประสานงาน

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดเพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุและออกใบเคลม

3. นำรถเข้าซ่อม

การแจ้งเคลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

การเคลมสด


การเคลมประกันที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ เกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือ รถประกันหรือรถคู่กรณีเสียหายมาก ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันหรือรถคู่กรณีจะได้รับใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายจากพนักงาน ตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถนำไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ทันที

การแจ้งอุบัติเหตุ – เพื่อความปลอดภัย กรุณาเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดเหตุ
– เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มี 2 วิธีให้เลือกดังนี้ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุและรออยู่พร้อมคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ หรือ เกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โทร.แจ้งบริษัทที่รับเคลมประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้ หรือ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
– การแจ้งเลขที่กรมธรรม์ หรือเลขทะเบียนรถ ลักษณะการเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนหรือจุดที่สังเกตเห็นได้ชัด จะช่วยให้การรับแจ้งอุบัติเหตุและการให้บริการดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การบริการตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด เพื่อไปพบท่านโดยเร็วที่สุด โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งชื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเคลม
การติดต่อนำรถเข้าซ่อม ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือบริษัทประกันภัย ผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์ เพียงนำ ใบรายการความเสียหาย ซึ่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกให้ไว้กับท่านมามอบให้อู่หรือศูนย์บริการ เพื่อดำเนินการซ่อม เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด


การเคลมแห้ง


การเคลมประกันที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ เกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือ รถประกันหรือรถคู่กรณีเสียหายมาก ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันหรือรถคู่กรณีจะได้รับใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายจากพนักงาน ตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถนำไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ทันที

การแจ้งอุบัติเหตุ 1.1) แจ้งซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอเคลมที่อู่ หรือ มอบเคลมฟอร์มที่ท่านได้กรอกแล้วให้กับอู่
เพื่อบันทึกเข้าระบบแจ้งเคลมออนไลน์ และ รับหมายเลขเคลมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่
1.2) แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถทำเคลมผ่านระบบออนไลน์ได้หลายทาง เพียงแค่ระบุรายละเอียด 4 ขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ดังนี้
   1.2.1) ใส่ข้อมูลฝ่ายรถประกัน
   1.2.2) ใส่ข้อมูลการเกิดเหตุ
   1.2.3) ถ่ายภาพรถให้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ภาพความเสียหายที่จะเคลม ใบขับขี่ และ กรมธรรม์
   1.2.4) เลือกสถานะฝ่ายรถประกัน (เลือก ‘ฝ่ายผิด’)
โดยระบบจะออกหมายเลขเคลมให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านนำไปติดต่ออู่หรือศูนย์บริการในเครือเพื่อจัดซ่อมต่อไป
การติดต่อนำรถเข้าซ่อม เมื่อท่านมีหมายเลขเคลมแล้ว ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือ เพื่อดำเนินการซ่อมได้ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร
อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ผู้เอาประกันฯหรือเจ้าของรถต้องนำรถประกันหรือรถคู่กรณีพร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อมเข้ามารอคิวคุมราคาตกลงราคาค่าซ่อม ที่ศูนย์บริการสินไหมครบวงจร (กรณีนำรถเข้าซ่อมในกทม.และปริมลฑล) หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ (กรณีนำรถเข้าซ่อมต่างจังหวัด) กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์ (กรณีมอบอำนาจให้อู่มาดำเนินการแทน) สำเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการรับค่าสินไหมทางการโอนเงิน) ทั้งนี้กรณีรถประกันเบี้ยซ่อมห้าง ต้องการเข้าซ่อมที่ศูนย์ฯ นอกเครือ ทางบริษัทประกันจะจัดเจ้าหน้าที่ออกอนุมัติราคาให้ที่ศูนย์ฯ ภายหลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาค่าซ่อมจากทางศูนย์ฯ แต่หากไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนได้โดยต้องกรอกเอกสารที่จำเป็นต้องใช้นั่นเอง
ติดต่อเราได้ที่ :
: https://www.facebook.com/jaymartinsurancebroker
: @Jay_insurance
สายด่วนลูกค้าสัมพนธ์ :
:02 838 7557 , 02 838 7575
โทรติดต่อ : 08.30 น. - 17.30 น.
ศูนย์บริการลูกค้าและสำนักงานใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 5 ถนนรามคำแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240