คุณสมบัติผู้สมัคร


ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน
    • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
    • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน*
    • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
    • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน
*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 17.27% โดยประมาณ ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน

สำหรับพนักงานประจำ

   1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
   2. รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
   3. อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป
   4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
   5. มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

   1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
   2. เอกสารแสดงรายได้
      - สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
      - หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
   3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


ติดต่อเราได้ที่ :
: https://www.facebook.com/jaymartinsurancebroker
: @Jay_insurance
สายด่วนลูกค้าสัมพนธ์ :
:02 838 7557 , 02 838 7575
โทรติดต่อ : 08.30 น. - 17.30 น.
ศูนย์บริการลูกค้าและสำนักงานใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 5 ถนนรามคำแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240